Anpassad sökning

Arroyo Cerezo

Arroyo Cerezo - Fuente de Abreva - Cruz de los Tres Reinos - La Veguilla - Arroyo Cerezo

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Ta av från väg N-420 mot Arroyo Cerezo. Kör 3,1 km och ta av till höger och följ Arroyo Cerezo-skylten. Kör längs denna väg ca 2,5 km till Arroyo Cerezo. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 11,5 km/2t52min

Direkt efter att ha kommit till Arroyo Cerezo ser Du flera vägvisare med ledanvisningar (1315 m). Fortsätt rakt fram i riktning mot Cruz de los tres reinos enligt vägvisaren. Du passerar en häst gjort av ris och en informationstavla med upplysning om leden. Den av åkrar kantade vägen leder till en vägvisare som pekar mot en betongväg som svänger av till höger (8min) (1335 m). Betongvägen blir så småningom till en kärrväg vars högra sida strax följs av en bäck. När Du vandrar uppåt kommer Du igen fram till en informationstavla som berättar att Du är på led nummer 131.1 (23min) (1345 m). 

Kärrvägen blir snart brantare och leder bort från bäcken. Efter några ruiner förändras vägen till en stig som leder till Abrevas källa (38min) (1440 m). Man får dock inget vatten från källan. Leden går runt en praktfull bergpelare och öppnar en vid utsikt bakåt. Där stigen delar sig ska Du följa gul-vita markeringar och stenhögar till vänster (44min) (1465 m). Stigen svänger till höger och leder till en kärrväg (1t03min) (1490 m). Följ vägen till vänster och sväng efter en dryg minuts promenad av till en stig till höger.

Längs stigen hittar Du gul-vita markeringar och trästolpar. Stigen syns inte på platån men Du kan följa leden genom att följa de gul-vita markeringarna, stolparna och stenhögarna. När Du kommer till De tre konungarikens korsning (Cruz de los tres reinos) (1t18min) (1557 m) följer Du vägvisaren mot Arroyo Cerezo por Veguillas. Från korsningen öppnar sig vida vyer över berglandskap mot alla väderstreck.

Gå ned mot kärrvägen som Du ser nedanför (1t20min) (1550 m) och gå till höger. När vägen delar sig (1t37min) (1495 m) fortsätter Du till höger. Byn Du ser mitt i åkerfälten är Veguillas de la Sierra. Växtligheten domineras av enbuskar och trädliknande enar. Ta igen till höger i nästa (1t50min) (1395 m) vägskäl och även vägskälet därefter (1t54min) (1380 m).

När Du ser en kärrväg med gul-vita markeringar som svänger av mot höger (2t) (1345 m) följer Du den. Strax ser Du åter en gul-vit markering som leder Dig till en väg som igen svänger av till höger (2t03min) (1340 m). Strunta i vägen som ansluter till denna väg från höger och fortsätt rakt fram även i nästa vägskäl (2t11min) (1340 m).

Vägen blir gräsbevuxen. Håll till höger även i de två följande vägskälen men gå till vänster i den tredje (2t32min) (1330 m). När Du kommer till den asfalterade vägen, gå till höger (2t42min) (1305 m). Följ vägen till byn. Ta gärna en avstickare till vänster där Du hittar ett litet vattenfall. Fortsätt genom byn till vägvisare där hela leden började (2t52min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss