Anpassad sökning

Playa de La Concha de Artedo
Lamuño - Playa de La Concha de Artedo - Lamuño

Topwalks

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Sväng av från A-8 vid avfart 441 mot Lamuño och fortsätt längs vägen CU-6 ca 500 m till byn Lamuño, till ett torg med en plats omgiven av lönnar på vägens vänstra sida. På torget hittar du en stor parkeringsplats. Om du tar fel och fortsätter förbi detta torg kommer du till ett annat torg vid en korsning nära "Centro Cultural". (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 10km/2t23min

Denna vandring är väl markerad med orange pilar. Från torgets ände börjar en smal asfalterad väg med en pil svagt neråt (125 m). Senare visar pilen till vänster till en kärrväg (4min) (120 m), som blir en betongväg.

Strax efter en tvättstuga (7min) (100 m) ska du svänga av till höger enligt pilen, som smalnar av till en stig. Längre fram pekar pilarna två gånger till vänster. När du kommer från tallskogen till en grusväg (17min) (120 m), ska du följa pilen till höger.

Grusvägen anslutersig till CU-6 (20min) (125 m), som du följer till vänster. Efter några minuter visar pilen till höger. I nästa korsning ska du ta av till vänster (27min) (135 m) och korsa vägen A-8 längs en bro.

Kärrvägen kommer till en asfalterad väg (40min) (170 m), som du fortsätter till höger. Senare vägleder pilen till vänster till en kärrväg (46min) (155 m). Denna väg är en del av vallfartsleden Camino de Santiago. På höger hand ser du byn Martín de Luiña nere i dalen. När vägen delar sig (56min) (135 m), gå till vänster. Också i nästa vägskäl (1t) (120 m), ska du hålla till höger enligt pilen.

Vägen sluttar ner till byn Mumayor (1t03min) (80 m). Följ asfaltvägen till vänster till byns ända, där du hittar en kärrväg. När du kommer till en korsning, sväng av till höger (1t13min) (115 m).

Vägen går under A-8 och ansluter sig till en asfaltväg (1t24min) (75 m), som du fortsätter till höger ca 40 m, tills pilen visar vägen till vänster till en betongväg, som senare blir en kärrväg. Leden fortsätter längs en träbro. Strunta i bron som viker av till höger (1t41min) (10 m) och fortsätt till La Concha de Artedos sandstrand.

Från andra ändan av stranden ska du ta asfaltvägen uppåt till vänster enligt pilen. Senare pekar pilen till höger till en kärrväg (1t51min) (80 m) som förvandlas till en stig. När den delar sig vid en källa (1t58min) (110 m), gå till vänster. Stigen löper vid en bäck till en asfaltväg (2t) (115 m), som du fortsätter till vänster. Följ pilarna genom byn tillbaka till torget (2t23min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss