Anpassad sökningBeneixama

Ermita San Isidro - Alto dels Tres Pines - Senda de Toll Vell - Caseta de Castello - Casa dels Enginyers - Fuente de la Duenya - Alberg de Rita - Ermita San Isidro

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: När Du anländer till Beneixama kör mot det vita kapellet (Ermita San Isidro) uppe på kullen som ligger på byns nordvästra sida. Vid vägen till kapellet finns en skylt "Fontanars 14 km". Kör längs denna väg 2,6 km till parkeringsplatsen som ligger vid kullen. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 19km/5t05min

Gå över samma väg (705 m) som Du körde till parkeringsplatsen. Gå neråt på grusvägen till odlingarna. På höger sida av vägen växer olivträd och på vänster sida mandelträd. När vägen delar sig (5min) (700 m), gå till höger. När Du kommer till vägvisarna (8min) (695 m), gå till vänster mot De tre tallarnas högplatå (Alt del Tres Pines per Senda del Blanquinal. Stigen till platån (Senda del Blanquinal) delar sig snart till höger. Stigen är försedd med en vägvisare. Högre upp öppnar sig en utsikt mot San Isidros kapell och dalen som breder sig ut från öster till väster.

Uppe hittar Du en tavla "Alt dels Tres Pinets 1016 m" (55min). Stigen tar slut vid Blanquinals stuga (Refugio del Blanquinal) (1t) (1010 m). Vid stugan finns ett torn, en öppen spis och en rustik utemöbeluppsättning.

Från stugan går en väg neråt till vänster. När Du kommer till vägskälet där det finns en vägvisare mot Toll Vellas stig (Senda de Toll Vell) (1t03min) (1000 m), gå till höger. När vägen delar sig (1t10min) (980 m), håll till höger. Ca 40 meter längre fram finns två vägvisare vid huset. Vill Du återvända till Beneixama, välj "Ramal Senda Lloma Prima Benaixama". Vill Du i stället gå vidare, gå till vänster till Toll Vellas stig som leder till Castellos hus (Caseta de Castello).

I början av promenaden mot Castellos hus korsar stigen en grusväg (1t13min) (960 m). Stigen leder genom tallskogen till Toll Vell-klyftas (Barranco del Toll Vell) högra sida och börjar följa den. Det är lätt både att springa och gå längs den svagt utför sluttande stigen.

När stigen ansluter sig till vägen (1t45min) (780 m), fortsätt neråt till höger. Gå till vänster ca 30 m längre fram. Passera alla andra vägar och stigar som grenar sig från denna väg.

När Du kommer (1t55min) (800 m) till Castellos hus (Caseta de Castello), sväng till höger och följ stigen mot Gamellons källa (Font dels Gamellons). Stigen tar sig upp på kullen som syns rakt fram. På husets vänstra sida finns flera vägvisare som visar bl.a. genvägen till Beneixama.

Undvik stigarna som löper under kraftledningarna när Du kommer upp på kullen. Däruppe går stigen ihop med en väg "Pista de la Replana a la Font de la Duenya", (2t00min) (865 m). Gå över vägen och fortsätt i riktning mot Gamellons källa (Font de la Gamellons) enligt vägvisaren. Snart smalnar vägen av till en stig (2t04min). Från stigen öppnar sig en utsikt mot dalen kantad av Sierra de la Villa.

Stigen sluttar svagt neråt mot Ingönjörernashus/Gamellons hus (Casa dels Enginyers/Gamellons) (2t30min) (705 m).

Efter att ha anlänt till huset, sväng tvärt till vänster till Ingenjörernas stig (Senda dels Enginyers). Även denna stig är lätt att följa och gå på. Efter att ha gått över vägen (3t05) (850 m) och passerat källaren på höger sida (La Cava) (3t13min) (870 m), kommer Du till en väg med flera vägvisare (3t23min) (885 m).

Gå till höger till Pista de Replana, gå ca 20 meter och välj stigen som leder neråt till vänster med vägvisaren mot Duenyas källa (Font de la Duenya). Vid källan (3t30min) (835 m) kan Du fylla på Dina vattenförråd.

När Du fortsätter, var noga med att inte välja fel led. Sök Dig till stigen som går nedanför källan dit Du kommer genom att göra en tvär sväng till vänster. När Du kommer till stigen, ser Du en gul-vit markering på trädstammen. OBS! Ta inte vägen som leder uppåt från källan.

Snart ser Du vägvisare vid stigen (3t40min). Sväng till höger i riktning mot Ritas värdshus (Alberg de Rita). Om Du beslöt att ta genvägen vid Castellos hus, kommer Du till denna korsning till vilken det tar bara tio minuter från Catellos hus.

Stigen mot Ritas världshus stiger svagt i början men blir brantare mot slutet. När Du kommer till vägen (4t15min) (950 m), sväng till vänster. Efter en minut är Du vid Ritas värdshus.

Gå från huset till höger i riktning mot Pontals stig (Senda del Pontal) enligt vägvisaren. Sväng till höger även i nästa korsning (4t20min). Ca 200 meter längre fram finns en vägvisare på vänster sida av vägen mot Pontals stig. Den är markerad med gul-vita streck och stenpyramider. Längre ner skönjer Du byn Beneixama och San Isidros kapell.

Pontals stig leder neråt till ett vägskäl (5t) (720 m). Gå till höger. Håll till höger även i nästä vägskäl, och återvänd genom odlingarna tillbaka till San Isidros kapell (5t05min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss