Anpassad sökningEl Castellet

Castell de Castells - Penya Castellet - El Castellet - Alto de Tronca - Mallaes - Cueva - Fuente dels Olbis - Fuente de la Retura - Castell de Castells

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Kör väg CV-720 genom Castell de Castells från norr till syd.  När CV-720 ansluter sig till CV-752, parkera bilen. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 19km/5t32min

Leden börjar i korsningen av CV-720 och CV-752 i Castell de Castells (530 m). Promenera längs CV-752 mot "El Castellet" enligt vägvisaren som är i korsningen. Efter några minuter ska Du ta av till höger på en väg försedd med en vägvisare mot "El Castellet" och "Penya Castellet" (3min) (540 m). Följ gul-vita markeringar. När Du kommer till en stuga på höger sida (10min) (605 m), ska Du ta kärrvägen uppåt till höger.

De gul-vita markeringarna vägleder Dig till vänster fram till en smalare kärrväg  (20min) (675 m), som smalnar av till en stig. Stigen svänger till vänster och börjar följa Gaspars klyfta (Barranco de Gaspar).

Efter att ha stigit upp till en grusväg (35min) (815 m) ska Du ta av till vänster mot Penya Castellet enligt vägvisaren. Uppåt på Din högra sida skönjer Du fästningens ruiner, som ser ut att vara en del av klippan. Vägen stiger genom tallskogen till en korsning, där leden fortsätter till höger, fortfarande mot Penya Castellet enligt vägvisaren (43min) (830 m). Snart kommer Du till en korsning i Castells pass (Collado Castells) (46min) (855 m), där Du svänger till höger mot Castellet enligt vägvisaren.

Den branta vägen löper en stund mellan mäktiga klippor och kommer sedan till foten av berget Castellet topp, som reser sig till vänster. (1t) (985 m). Klättra längs stigen till toppen, där Du hittar fästningens ruiner (1t07min) (1050 m) på olika delar av det gräsbevuxna fältet. Från högsta punkten öppnar sig en storartad utsikt söderut mot Guadalests dal, där Guadalests bassäng glittrar. Förutom byn Guadalest syns också andra byar på Aitanas sluttningar. I söder reser sig yttermera Puig Campana och Ponoch. I norr dominerar Castell de Castells utsikterna. Cocols topp med skarpa kanter begränsar vyn till nordost. I nordväst skönjs toppar av Alfaro, Safor och Monduber. I öster reser sig den massiva Aixorta, som sträcker till väst och dess namn ändras till Serrella, som är präglat av Kanals ravin (Barranco de la Canal).

Återvänd från fästningen till vägen (1t14min), och fortsätt till vänster. Vägen går ner till 880 meters höjd och börjar sedan stiga till Troncas platå. Efter en snäv kurva till höger (1t33min) (955 m) stiger vägen svagt mot hål i den orange bergväggen. Innan Du når dessa hål, märker Du en liten röd markering på ett stort stenblock. Denna markering visar en otydlig smal stig, som går till vänster (1t38min) (960 m). Små stenhögar hjälper Dig att följa stigen. När uppgången nästan tar slut, delar sig stigen (1t50min) (1015 m). Fortsätt inte till vänster mot Guadalest, även om stigen ditåt är tydligare, utan sväng snävt till höger. Nu börjar ledens ståtligaste avsnitt. Omgiven av en fantastik bergpanorama vandrar Du nästan en timme på 900 meters höjd på en tydlig stig som är lätt att gå på.

Stigen zickzackar ner till en kärrväg (2t55min) (770 m). När vägen delar sig (2t58min) (755 m), ska Du fortsätta till höger till en annan kärrväg, som löper genom mandelodlingar. Vid en blå stuga (3t08min) (695 m) hittar Du vägvisare. Följ vägvisaren mot "La Cova" till en stig som zickzackar neråt. Fortsätt från grottan (3t11min) (670 m) rakt fram längs stigen. 

Vid en byggnadsruin (3t17min) (700 m) delar sig stigen. Gå vänster och följ gul-vita markeringar till Olbis' källa (3t40min) (815 m). Efter källan fortsätter stigningen upp till 860 meters höjd. Från höjden börjar Du gå ner längs Pinars kam. Är Du i farten på hösten, är stigen kantad av färgstarka buskar. När stigen delar sig (4t25min) (685 m), fortsätter leden till vänster. Vill Du ta genvägen till Castell de Castells, ska Du gå till höger på stigen som kommer till CV-720 och fortsätta längs vägen till Castell de Castells.

Stigen till vänster tar Dig först till Returas källa (Font de la Retura) (4t27min) (685 m) och därefter till en källa utan namn (4t29min) (685 m).

När stigen kommer till CV-720 (4t34min) (660 m), ska Du promenera ca 100 m till vänster och sväng av till höger till en kärrväg. Vägen förändras till en stig (4t46min) (600 m), som ansluter sig till en korsning vid en bassäng (4t59min) (525 m). Från korsningen fortsätter Du längs en kärrväg som korsar Famorcas klyfta (Barranc de Famorca) och sedan ån Castells fåra. När Du kommer till en belagd väg (5t05min) (515m), gå till vänster. Snart hittar Du vägvisare (5t15min) (495 m). Gå till höger och återvänd till Castell de Castells (5t32min) (530 m).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss