Anpassad sökning

Camping Forcallo - Ibón Millars - Ibón Leners - Ibón de la Solana - Ibón Pixón - Camping Forcallo

Camping Forcallo - Ibón Millars - Ibón Leners - Ibón de la Solana - Ibón Pixón - Camping Forcallo

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Kör väg A-2609, som löper mellan Salinas de Sin och Gistaín, 1,8 km från San Juan de Plan mot Gistaín tills Du hittar en informationstavla "Parque Natural" på vägens högra sida. Sväng av till denna grusväg. Efter 5,4 km delar sig vägen. Gå till vänster  i riktning mot "Camping Forcallo" och "Campamento Virgen Blanca". 2,9 km längre fram kör Du förbi Virgen Blancas campingplats, korsar sedan en bro och kommer efter 300 meter till "Camping Forcallo". (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 16,5km/7t29min

Mittemot Forcallos cafeteria hittar Du en informationstavla och flera vägvisare (1575 m). Ta stigen som sluttar neråt i riktning mot "Refugio d'els Plans". Efter att ha korsat bron över ån Zinqueta d'Añes Cruzes, kommer Du till en kärrväg vid Plans stuga (3min) (1565 m). Ta av till vänster. Ån flyter på vänster hand. Strax efter att ha gått genom en grind (15min) (1685 m) vik av till höger till en stig uppåt. Du kommer till en platå (20min) (1725 m) där Du fortsätter till höger mot en grupp av stenstugar. Berget Bachimala stannar på vänster sida och El Montó bakom Dig.

Stigen leder ovanför stugorna (26min) (1770 m)och fortsätter nästan på samma höjd in i tallskogen, där Du möter boskapshjordar. Du korsar en bäck på stenar (39min) (1790 m) och ån Ribereta längs en bro (55min) (1820 m). På andra sidan svänger Du av till vänster.

Efter ca fem minuters promenad hittar Du en smal stig med en stenhöga som svänger snävt till höger (1t) (1820 m). Nästan omedelbart blir stigen bredare. Du vandrar ett tag tillbaka i ankomstriktningen innan stigningen blir brantare. Följ röd-vita markeringar. Inom kort känner Du igen en tornformad berg, Puntal de Barrau, på höger sida.Vid stigen hittar Du bänkar för att vila benen. På några ställen ser Du ån som flyter nere. Senare syns ett vattenfall på Millars bergiga sluttning. Du passerar en djup klyfta och korsar en bäck (1t55min) (2075 m).

När stigen delar sig (2t05min) (2150 m) håll till höger. I nästa vägskäl (2t12min) (2200 m) ska Du gå till vänster. Stigen dyker ut från skogen och fortsätter vidare uppåt genom ängar mot Bagüeñolas cirkelformade bergvägg.

Efter att ha korsat en klyfta (2t29min) (2250 m) hittar Du flera vägvisare på vänster hand (2t32min) (2275 m). Du ska hålla till höger och följa stigen som gör en högerkurva mot Millars (Ibón Millás) och Leners (Ibón Lenés) laguner. Gröna markeringar visar leden som stiger vid sidan av vattenfallet.  

Millars lagun (2t45min) (2350 m) är omgiven av en betongmur som Du följer till höger. När muren tar slut, hittar Du en tydlig stig. Stigen svänger till höger och passerar några pölar innan den börjar zickzacka sig uppåt. Följ stenhögar. Högre upp kan Du beundra lagunen från flera vinklar. Utsikten mot  Bachimala och Cordillera de las Espadas är fantastik. Du passerar några ruiner (3t12min) (2510 m) innan Du kommer till Leners lagun (3t17min) (2515 m).

Vi rekommenderar att Du återvänder på samma väg tillbaka till Camping Forcallo (5t45min).

Du kan också göra en rundvandring genom Solanas och Pizóns laguner tillbaka till Camping Forcallo, men denna led är på största delen utan stig eller längs otydliga stigar. Därför är det nödvändigt att Du kan läsa kartan väl eller att Du har en GPS-mottagere med Dig.

Från Leners lagun ska Du fortsätta mot bergväggen framför Dig, först svagt uppåt till höger. Efter att ha passerat två tjärnar (3t23min) (2525 m) gör Du en snäv vänsterkurva och börjar stiga brantare uppåt till en liten lagun (3t29min) (2555 m).

På höger hand ser Du en stenhöga. Gå mot den. Du korsar en låg fåra innan Du kommer till stenhögan (3t32min) (2545 m). Framför Dig reser sig en bergvägg, Puntal de Barrau, som delar klyftan i två delar. Fortsätt mot nordväst, till vänster från bergväggen som stannar nedanför. 

När Du vandrar svagt neråt mot klyftans vänstra sida, ska Du följa stenhögar som inte är flera. Senare ser Du en stor stenpyramid uppe på kammen dit Du är på väg. Från pyramiden (4t) (2485 m) syns en stor lagun, Ibón de la Solana, nere på vänster hand. I bakgrundet reser sig Pico del Turmo

Gå ner till lagunen (4t08min) (2430 m) där Du hittar en stig längs strandkanten. Följ stigen mot nordväst till lagunens ände och ta en otydlig stig mot nordväst. Du kommer till en stup (4t20min) (2410 m) och tittar ner mot en härlig lagun som ligger flera hundert meter nedanför. Ta stigen till höger. Efter att ha korsat en bäck  (4t23min) (2405 m) måste Du klättra längs den branta sluttningen till lagunen. Det finns ingen stig, men Du hittar några stenhögar som hjälper Dig under vandringen neråt.

När Du når Pixóns lagun (5t30min) (2200 m), ska Du följa stigen mot nordväst till lagunens ände där Du hittar en tydlig stig (5t33min) (2200 m). Stigen dyker in i tallskogen och börjar slutta ner, först svagt, men sedan mycket brant (5t40min) (2155 m), längs en stenig klyfta.

Äntligen anländer Du till foten av berget (6t25min) (1920 m) och fortsätter genom ängar svagt neråt. Du korsar en bäck och flera kullar, innan stigen leder in i tallskogen. Först följer Du kanten av Pixóns klyfta, men senare svänger stigen till höger. Du vandrar ett tag i lövskogen, men lägre ner erövrar granarna mark från lövträd.   

När Du kommer till en kärrväg (7t13min) (1540 m) gå till höger. Vägen leder genom en grind till Plans stuga (7t25min) (1565 m). Fortsätt längs den bekanta stigen tillbaka till "Camping Forcallo" (7t29min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss