Anpassad sökning

Ibón del Sen

Puen Pecadors - Ibón del Sen - Puen Pecadors

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Kör väg A-2609, som löper mellan Salinas de Sin och Gistaín, 1,5 km från San Juan de Plan mot Gistaín tills Du hittar en skylt "Puen Pecadors" på vägens högra sida. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 14km/5t

Vid skylten hittar Du två vägvisare (1215 m) som pekar på en kärrväg. Nästan omedelbart förändras kärrvägen till en stig. Du korsar ån Zinqueta längs Pecadós bro (El Puen Pecadó) och kommer till ett vägskäl (3min) (1210 m). Följ vägvisaren mot "Ibón del Sen" till höger. Den steniga stigen går brant uppåt genom skogen till en glänta (23min) (1370 m), där Du har en trevlig utsikt över Chistaus dal med gröna betesmarker och ån Zinqueta. Framför Dig reser sig berget Ferrera och bergmassivet Macizo de Cotiella. Följ gul-vita markeringar till vänster. Inom kort syns byn San Juan de Plan i dalen.

När stigen delar sig (27min) (1390 m)visar markeringen till höger. Nu ser Du också Plan i dalen. I väst öppnar sig en utsikt mot gröna sluttningar. När stigen delar sig vid en byggnad ska Du gå till höger (39min) (1465 m). Du kommer till en kärrväg (42min) (1485 m). Vik av till vänster. Efter att ha passerat en källa på höger sida (44min) (1500 m), ska Du svänga av till höger till en stig. Lite senare (45min) ska Du följa en gul pil till höger.

När stigen kommer tillbaka till kärrvägen (50min) (1530 m), ska Du vika av till vänster. Efter några steg hittar Du en stig till höger. Denna stig delar sig nästan omedelbart. Följ stolpen till höger. Stigen blir bredare och kommer till en smal grusväg (1t) (1590 m). Sväng av till vänster. Du passerar en stenstuga (1t04min) (1620 m) och vandrar mot Las Blancas bergskam som Du ser ovanför Sens klyfta.

När vägen delar sig (1t15min) (1660 m), ska Du fortsätta till höger. Vid en stor damm på höger sida (1t19min) (1690 m) hittar Du en markering som visar till vänster till en kärrväg.  Kärrvägen förändras till en stig med gul-vita markeringar. Du stiger uppåt längs vänstra sidan av Sens klyfta. På motsatta sidan av klyftan ser Du berget El Yerri och flera små vattenfall.

I nästa vägskäl (1t30min) (1770 m) ska Du gå till vänster, och strax därefter till vänster på nytt. Också i det följande (1t33min) (1795 m) ska Du hålla till vänster. Framför Dig på höger sida syns en flod som Du korsar senare (1t40min) (1855 m). Efter att ha passerat en stenstuga (1t46min) (1890 m) ser Du ett mäktigt vattenfall framför Dig. 

Stigen slingrar sig genom ängar till vattenfallet och stiger sedan till dess övre del, där Du hittar en liten lagun (2t28min) (2315 m) och möter troligen fårflockar. Från lagunen fortsätter Du svagt uppåt till ett vägskäl  (2t40min) (2365 m). Följ markeringen till höger. Det sista avsnittet går över stora stenblock till  Sens lagun (2t44min) (2365 m) omgiven av en cirkelformad bergvägg.

Återvänd på samma väg till Puen Pecadors  (5t).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss