Anpassad sökning

Campamento Virgen Blanca - Puerto de la Pez - Campamento Virgen Blanca

Campamento Virgen Blanca - Puerto de la Pez - Campamento Virgen Blanca

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Kör väg A-2609, som löper mellan Salinas de Sin och Gistaín, 1,8 km från San Juan de Plan mot Gistaín tills Du hittar en informationstavla "Parque Natural" på vägens högra sida. Sväng av till denna grusväg. Efter 5,4 km delar sig vägen. Gå till vänster  i riktning mot "Camping Forcallo" och "Campamento Virgen Blanca". 2,9 km längre fram kommer Du till Virgen Blancas campingplats. Mittemot byggnaderna hittar Du en vägvisare. Leden börjar vid vägvisaren. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 17km/5t50min

Följ vägvisaren i riktning mot "Puerto de la Madera" och "Puerto de la Pez" (1560 m). Efter att ha korsat ängen dyker stigen in i tallskogen. Ån Cinqueta de La Pez flyter på höger sida. Senare syns berget Baliner framför Dig. När stigen kommer till en kärrväg (14min) (1660 m) ska Du ta av till vänster. 

Kärrvägen leder till en bro (23min) (1705 m) som Du inte korsar, utan viker av till vänster till en stig markerad med en vägvisare i riktning mot "Puerto de la Madera" och "Puerto de la Pez". Stigen följer floden svagt uppåt. Efter att ha korsat en bäck (29min) (1725 m) delar sig stigen (41min) (1790 m). Fortsätt till höger i riktning mot "Puerto de la Pez" enligt vägvisaren. Nästan omedelbart ska Du gå till höger på nytt.

Du korsar en bro igen (45min) (1765 m) och kommer till nästa vägskäl (1t) (1790 m). Också denna gång håller Du till höger. Stigen löper genom Vado de Bachimalas högplatå. När den delar sig (1t04min) (1795 m) ska Du följa vägvisaren mot  "Puerto de la Pez" till höger. Efter att ha korsat två broar (1t08min) (1795 m) eftervarandra börjar en brant stigning mot Paso del Gato. Floden flyter nere på stigens vänstra sida. Under vandringen uppåt korsar Du två bäckar. Från Paso del Gato sluttar stigen svagt neråt till Culfredas högplatå, där den börjar följa ån. Efter att ha passerat en stenstuga (1t38min) (1930 m) är landskapet präglad av härliga vattenfall framför Dig och på båda sidorna. Stigen är kantad av vackra stenblock.

Efter att ha korsat en bäck (1t52min) (1960 m) vid ett vattenfall på höger hand blir stigen brantare. Du stiger längs en blöt sluttning och följer markeringen som visar vägen över floden (2t09min) (2050 m). På andra sidan fortsätter Du vidare uppåt till Circo de La Pez (2t20min) (2120 m), en cirkelformad högplatå omgiven av bergen, där ån Cinqueta de la Pez har sin ursprung. 

Du korsar platån och börjar stiga brant uppåt (2t32min) (2165 m). Under stigningen ska Du följa de gul-vita markeringarna och stenhögar. Om bergskammen är täckt av dimma, fortsätt inte till toppen. Stigen är smal och Du måste överkomma stora stenblock innan Du når den smala kammen. Uppe på Puerto de la Pez (3t20min) (2460 m) kan Du beundra en bergpanorama mot Frankrike och Spanien.

Återvänd på samma väg. Under vandringen har Du en vacker bergutsikt mot Macizo de Posets, Picos de Bagüeñola och Las Rechanzás framför Dig innan Du kommer tillbaka till campingplatsen (5t50min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss