Anpassad sökning

Sendero Barranco Puyarueso

Sendero Barranco Puyarueso

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Kör väg A-2609, som löper mellan Salinas de Sin och Gistaín, 1,8 km från San Juan de Plan mot Gistaín tills Du hittar en informationstavla "Parque Natural" på vägens högra sida. Sväng av till denna grusväg. Efter 5,4 km delar sig vägen. Gå till vänster  i riktning mot "Camping Forcallo" och "Campamento Virgen Blanca". 2,9 km längre fram kör Du förbi Virgen Blancas campingplats, korsar sedan en bro och passerar efter 300 meter "Camping Forcallo". Ca 400 meter därefter delar sig vägen. Håll till höger och fortsätt 1 km vidare tills vägen tar slut vid en vägvisare mot "Glaciar de Posets y Llardina". (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 7,6km/2t45min

Från slutet av grusvägen (1710 m) börjar en kärrväg. Las Espadas utbreder sig till höger. Efter att ha korsat en bro kommer Du till flera vägvisare (11min) (1745 m) där Du hittar stigar i tre olika riktningar. Ta stigen till höger  i riktning mot "Posets/Lardana". Du korsar bron över ån Zinqueta d'Añes Cruzes (14min) (1720 m) och stiger till en kärrväg (17min) (1740 m). Ta av till vänster. Ån flyter på vänster hand. Efter att ha korsat en bäck, förändras vägen till en stig (38min) (1845 m) som svänger uppåt till höger mot en stenstuga. Du passerar stugan från dess högra sida (43min) (1880 m). Stigen blir brantare och dyker in i granskogen. I vägskäl ska Du hålla till vänster. I övre delen av dalen Añes Cruzes syns passet Aigües Tortes.

När skogen glesnar (1t18min) (2135 m) öppnar sig en vacker utsikt mot berget Bachimala i norr och mot berget Bagüeñola i söder. Framför Dig utbreder sig La Anglada. Stigen följer kanten av skogen och gör sedan en vänsterkurva till sluttningen där Du ser flera stigar. Välj den bredaste stigen som löper i övre delen av sluttningen. Efter ca fem minuters promenad hittar Du en tydlig stig som fortsätter på samma höjd. När stigen delar sig (1t25min) (2175 m) ska Du gå till höger. Lite senare kommer Du fram till Puyaruesos klyfta (1t27min) (2175 m) där Du hittar ett vackert vattenfall och gölar som bildats av det rinnande vattnet från fallet. I norr syns Bachimalas gröna sluttningar och på dess västsida reser sig  Sierra de Picaruela.

Fortsätt inte längs stigen till andra sidan av klyftan mot Posets. Stigen är jätte brant och försvinner senare helt och hållet.

Återvänd på samma väg till början av leden (2t45min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss