Anpassad sökningSenda

Fleix - Fuente Grossa - Fuente de Benimaurell - Fuente dels Olbis - Barranco dels Racons - Juvees del Poble de Dalt - Barranco del Infierno - Fuente dels Reinos - Juvees del Poble d'Enmig - Barranco del Infierno - Fleix

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Sväng av vid Orba från CV-715 till CV-718 mot Laguarts dal (La Vall de Laguar). CV-718 ansluter sig till CV-721 som går till Fleix. Kör genom Fleix till dess västra sida där Du ser en parkeringsplats framför en skola. Från Orba det är ca sex kilometer till Fleix. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 14km/4t05min

Fortsätt från skolan (445 m) ca 60 meter längs CV-721 mot Benimaurell och sväng av neråt till höger till en smalare asfaltväg. Passera Grossas källa (Font Grossa) (3 min) och fortsätt mot Benimaurell genom körsbärslundar. Nere till höger finns Helvetes Ravin (Barranc de l’Infern). På dess motsatta sluttning syns maurernas steg i zick-zackmönster. Körsbärsodlingarna får sällskap av mandel- och äppelodlingar innan ankomsten till Benimaurells källa (Font de Benimaurell) (15 min). 

Fortsätt vägen från Benimaurell västerut. Rutten leder runt centrum på norra sidan. Asfaltvägen blir sämre (25 min) (545 m) ca en halv kilometer efter Oasis’ bar. Fortsätt vägen uppför till Olbis’ källa (Font dels Olbis) (35 min) (580 m). Strax efter källan viker en skyltad stig av till höger mot Juvees de Dalt. Det är lätt att gå längs den stenbelagda stigen. Rakt fram och på sidan öppnar sig en vid utsikt över de mjuka kullarna med havet som tittar fram mellan dem. En del av sluttningarna är fårade av övergivna terrasser. De bara bergsluttningarna är ställvis en blandning av svart och vitt.

När stegen kommer fram till dalgången mellan kullarna (1t05min) (420 m) ser Du vägvisare som pekar uppåt till höger mot Cova Santa 45 min; i riktning bakåt Benimaurell 35 min, och framåt Juvees de Dalt 25 min. Fortsätt rakt fram. Stigen leder neråt till Racons’ klyfta (Barranco de Racons) (1t10min) (380 m). Sväng av österut till höger. Följ klyftan ca 15 meter och klättra sedan upp till sluttningen i gångriktningen. Strax öppnar sig en utsikt mot havet. Den av vackra, grå stenblock kantade stigen svänger mot nordost och ansluter sig till en kärrväg (1t35min) (495 m). På dess motsatta sida finns en brunn. Juvees del Poble de Dalt består av ett fåtal hus.

Sväng av från stigen längs kärrvägen till höger och strax – före husen – till stigen som leder ner till vänster slingrande mot nordväst. Stigen går ner till botten av Barranco de Infernin (2t05min) (275 m) kantad av grå-röda bergväggar. Sväng längs klyftan till höger. I den med vita stenar och block belagda klyftan växer olianderbuskar, bambu och olika slags klätterväxter.

Gå efter ca 50 meter upp till en stig på klyftans vänstra sluttning. Stigen leder först till Reinos’ källa (Font dels Reinos) (2t15min) (345 m). Den slutar på krönet där byn Juvees del Poble d'Enmig (2t35min) (480 m) ligger. Korsa krönet mot nordost. Stigen som är kantad av fruktodlingar, blommor och bergtoppar löper genom högplatån.

När stigen ansluter sig till en väg (2t40min) (500 m), sväng till höger. Ca 100 meter längre fram ansluter sig vägen till en asfaltväg. Sväng till höger igen. Vägen börjar slutta utför kantad av körsbärslundar. Efter ett par minuters promenad utför (2t50min)(470 m), sväng mot huset och gården på vägens högra sida och fortsätt stigen till vänster vid brunnen. Stigen går först längs dikeskanten och förvandlas sedan till trappsteg (2h55min). När stigen svänger brant västerut (3t10min) (320m) och Du lämnar Montgo-berget bakom Dig, öppnar sig en praktfull utsikt rakt fram och på båda sidor: en djup klyfta till vänster. Praktfulla bergsväggar till höger rakt fram, lägre ner en kanjon och på motsatta sluttning uppåt slingrande trappsteg. I bakgrunden skönjer man Den Gröna Hästen (Cavall Vert), vars skydd de sista maurerna från området sökte sig till.

I Helvetes Ravin (3t25min) (180 m) finns vägvisare. Bry Dig inte om dem utan fortsätt rakt över ravinen till motsatt sluttning. Rakt fram ser Du en skimrande vattenstrimma mot en svart vägg. Vid foten av vattenfallet går man över vattnet som forsar längre ner längs fåran (3t35min). När tigen fortsätter uppåt, ser man gölar som bildats av det rinnande vattnet från fallet. Gå genom det runda hålet i berget och direkt efter över bäcken (3t45min). Stegen leder upp till vägen (4t) (430 m), med Grossas källa på vänster sida. Passera källan och sväng till den bredare asfaltvägen. På dess vänstra sida ligger skolan (4t05min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss