Anpassad sökningFontilles

Fontilles - Fuente del Gel - Campell - Fuente de Isbert - Fontilles

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Sväng av vid Orba från väg CV-715 till väg CV-718 mot Laguarts dal (La Vall de Laguar). Väg CV-718 ansluter sig till väg CV-721. Fortsätt längs CV-721 tills Du hittar en skylt som pekar till vänster mot Fontilles. Kör CV-7210 ca 200 m mot Fontilles tills Du hittar en parkeringsplats och en vägvisare på vänster sida. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 4km/1t10min

Gå över CV-7210 (255 m) till en stig försedd med en gul-vita markering. Stigen leder till en belagd väg (5min) (310 m). Sväng av till vänster, och håll ett öga på vägens högra sida från vilken Du tar en kärrväg uppåt. Från kärrvägen viker Du av till vänster till en stig (8min) (330 m). När stigen ansluter sig till en smal asfaltväg (15min) (390 m) sväng av till höger. På vägens vänstra sida finns Gels källa (Font del Gel) (18min) (380 m). Ca 60 m efter källan hittar Du en vägvisare mot Campell på vägens högra sida. Leden går mot Campell.

Efter Du har passerat Laguart dals campingplats och Campells källa med tvätthuset (Font de Campell) (28min) (355 m) hittar Du en informationstavla med upplysning om leder (30min) och kommer till Campells kyrka vid vilken vägen delar sig. Gå till vänster. Snart ser Du på vägens vänstra sida en vägvisare mot Isberts tunnel (Tunel d'Isbert) (35min) (345 m). Ta stigen neråt enligt vägvisaren. En utsikt mot Denias dal och berget Segária öppnar sig framför Dig. 

När Du kommer till en kärrväg (40min) (270 m), fortsätt inte längre längs stigen, utan gå till vänster. När kärrvägen delar sig, håll till vänster. Ca 30 meter längre fram ska Du vika av till höger till en stig. Gå neråt ca 15 m och ta av till höger till en stig med en röd pil (43min) (255 m). Följ inte mer de gul-vita markeringarna ner till vänster mot Isberts tunnel.

Stigen med den röda pilen leder till ett hus vid Isberts källa där den förändras till en betongväg som stiger till CV-721 (50min) (280 m). Sväng av till vänster, promenera ca 10 m och ta stigen som börjar från vägens högra sida. Följ denna stig med gul-vita markeringar. På andra sidan av Barranco de las Hortes syns San Francisco de Borjas sanatorium (Sanatorio San Francisco de Borja). Stigen sluttar ner till en bäck (1t05min) (235 m), korsar den och leder uppåt till parkeringsplatsen vid CV-7210 (1t10min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss