Anpassad sökningVereda de la Estrella

Vereda de la Estrella - Puente del Burro - Cuesta de los Presidiarios - Refugio de la Cucaracha - Puente del Río Real - Vereda de la Estrella

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Ta väg GR-420 från Güéjar Sierra mot öster. Kör ca 3 km till ett vägskäl där Du hittar skyltar mot Barranco San Juan och Vereda Estrella. Följ skyltarna till vänster genom en tunnel och fortsätt längs den smala vägen ca 3 km tills den tar slut vid en parkeringsplats. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 19,5km/7t

Korsa bron på parkeringsplatsens högra sida som leder till en informationstavla med upplysning om leden (1160 m). Vid tavlan hittar Du en vägvisare mot Vereda de la Estrella. Följ vägvisaren till vänster till Estrellas stig som zickzackar uppåt längs sluttningen. När stigen delar sig (15min) (1235 m) hittar Du röd-vita markeringar mot båda håll. Håll till vänster. Stigen löper svagt uppåt.

På vänster sida brusar ån Genil i en djup kanjon. Kantad av urgamla kastenjeträd och mastixbuskar korsar stigen en bäck (55min) (1320 m) och några minuter senare en bäck till.

När Du kommer till en bergtunga som sträcker sig mot kanjonen (1t07min) (1360 m) kan Du beundra utsikter från tippen mot båda håll. Några minuter efter bergtungan delar sig stigen (1t10min) (1370 m). Gå neråt till vänster.

Stigen zickzackar ner till Vadillos stuga som ligger vid Burros bro (1t15min) (1310 m). På andra sidan av bron svänger stigen till vänster och börjar slingra sig uppåt genom en cypress-skog. Högre upp erövrar tallarna och ekarna mer och mer mark från cypresser (1t40min) (1485 m). På andra sidan av kanjonen syns stigen längs vilken Du återvänder tillbaka. Högre upp öppnar sig en vacker utsikt mot kanjonen.

Efter att ha stigit till Cuesta de los Presidiarios' kam (2t06min) (1670 m) ser Du Vadillos klyfta kantad av berg. En stund löper stigen på vänster sida innan den korsar kammen till dess sydvästra sida. Lite längre fram breder sig ett landskap av höga toppar ut. Först ser Du Loma del Lamchar som sträcker sig ut mot Veleta. Den högsta toppen är Mulhacens karga norrvägg.

När Du hittar en stenstuga på höger sida av stigen (2t36min) (1780 m), bör Du vara noga med att inte fortsätta längs stigen som går uppåt. Gå i stället till gården av Cucarachas stuga. Vid stenbordet som Du hittar på gården börjar en stig. Stugan är omgiven av nötträd.

Efter några minuters promenad längs stigen reser sig Mulhacen framför Dig. Du kommer till Acerals stuga (3t05min) (1810 m). Sväng till vänster. Den förrädisk smala stigen på vänster sida av  klyftan stiger svagt till dess övre del (3t18min) (1820 m), korsar den och fortsätter längs den motsatta sluttningen.

När stigen delar sig (3t40min) (1800 m), ska Du gå ner till höger mot ån Real och bron som går över ån. Från bron öppnar sig en vacker utsikt mot ån (4t) (1670 m). Efter att ha korsat ån fortsätt längs stigen med gul-vita markeringar till höger. En halv timme senare syns ett vattenfall på andra sidan av kanjonen. När leden går över en träbro, blir ån Real till ån Genil (4t55min) (1485 m). Snart kommer Du till ruiner av ett gruvsamhälle.(1495 m).

Strunta i stigen med namnet "Via Pecuaria Canada Real del Camino del los Neveros" som viker av till vänster vid en informationstavla (5t15min) (1460 m), och fortsätt rakt fram. När stigen delar sig, håll till vänster (5t55min), och återvänd längs den redan bekanta stigen tillbaka till början av leden (7t).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss