Anpassad sökning

Vandringen Cova del Demo
Doiras - Froseira - Monte Froseira - Pico del Cuco - Cova del Demo - Froseira - Embalse de Doiras - Doiras

Topwalks

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Kör väg AS-12 till Doiras mellan kilometerstolparna 31 och 32. Från vägen ser du en informationstavla med upplysning om leden "Ruta Froseira y Cova del Demo" i slutet av en kort konkret ramp. Vid informationstavlan finns ett litet utrymme för parkering. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 17,9km/5t35min

Gå från parkeringen (205 m) mot söder. Vid vägskälet (2min) (210 m), ska du följa en gul-vit markering på väggen till vänster.

Leden går först parallellt med AS-12, ovanför denna väg, längs gränden mellan husen. Vid en transformatorstation,ska du ta av till höger till en stig med en gul-vit markering (6min) (210 m). Var noga med att du inte tar kärrvägen uppåt till höger. Doiras bassäng med ån Navia syns på vänster sida.

Stigen sluttar neråt till en smal asfalterad väg (12 min) (190 m). Sväng av till höger. Genom en vacker skog fortsätter leden framåt. På vänster hand reser sig Pico del Cuco, ovanför skogiga sluttningar.

Vägen svänger till vänster på andra sidan av slätten som syns nere (28min) (200 m). Kort därefter, ser du floden Urubio och Froseiras stenhus på slätten. När vägen delar sig (37mi) (180 m), ska du följa vägvisaren "Cova del Demo" till höger.

Leden går förbi Froseira till ett vägskäl (44min) (160 m), där du följer vägvisaren mot "Cova del Demo" till höger. Efter att ha korsat en bäck, kommer du till nästa vägskälet (52min) (155 m). Den här gången ska du gå till vänster.

Efter att ha korsat en bro över ån Urubio kommer du till en korsning (57min) (160 m). Håll till höger i riktning mot "Pico del Cuco, 6 km" och "Cueva del Demo, 8 km". Den svagt uppåt löpande kärrvägen är vacker och lätt att gå på. Följ huvudvägen utan att bry dig om sidovägarna. Du korsar många bäckar och går förbi ett vattenfall.

Leden fortsätter uppåt till toppen av Monte Froseira, till en glänta med vackra tallar (2t35min) (750 m). Från gläntan syns byn Villar de San Pedro. Efter några minuter når du en vägvisare mot "Cueva del Demo" som pekar till höger. På vänster sida ser du Pico del Cuco. Promenera förbi ett stenhus och fortsätt längs kärrvägen till toppen av Pico del Cuco (2t42min) (765 m) med en magnifik utsikt mot bassängen Doiras, Sierra de Bobia och Villar de San Pedro innan du följer vägvisaren mot Cueva del Demo (2t49min) (740 m) till en stig som sluttar neråt till en kärrväg (2t55min) (710 m). Ta av till höger och promenera ca 40 meter innan du viker av till vänster till en stig som löper delvis i bäckens fåra. Framåt syns bassängen Doiras.

Senare blir stigen lättare att gå på. När stigen svänger till höger, se till att du följer den markerade stigen rakt fram från kurvan till en smalare stig kantad av en stenmur (3t11min) (600 m). Stigen kommer till en kärrväg (3t16min) (565 m), som du följer uppåt till vänster. Kort därefter ska du vika av till höger på en stig (3t18min) (565 m). Leden går runt klyftan till dess motsatt sida (3t25min) (520 m) och börjar löpa neråt längs en brant sluttning. Det är lite svårt att följa markeringarna men försök att hålla reda på dem ändå. När du hittar två vägvisare (3t48min) (395 m), följ vägvisaren mot "Cueva del Demo" cirka 10 meter till grottan. På väggarna ser du bilder från stenåldern.

Återvänd till vägvisarna och följ skyltarna mot Doiras till en stig. Efter ca 5 minuter, blir stigen lättare att gå på.

Efter att ha klättrat ner till kärrvägen (4t25min) (160 m), sväng av till höger. Lite senare, följ vägvisaren mot "Froseira" till höger (4t33min) (155 m). När du kommer till Froseiras' stenhuset (4t37min) (140 m), sväng av till höger, korsa en bro och följ markeringarna och vägvisaren mot "Doiras" genom en grind till en kärrväg.

När vägen delar sig (4t40min) (155 m), håll till vänster. Inom kort, ska du följa en gul-vit markering till höger till en stig (4t43min) (160 m). Leden korsar en ås (4t52min) vid (165 m) med en vacker utsikt. Senare korsar du en ås till (5t07min) (135 m). På vänster sida syns bassängen Doiras. Följ stigen till bassängens strand där stigen svänger till vänster och kommer till AS-12 (5t19min) (140 m). Korsa bron och återvänd tillbaka till Doiras (5t35min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss