Anpassad sökningPedreguer

Fonteta de la Tiaxina - Casa Nepal - Cueva d'Ocaive - Fuente d'Aixa - Barranco de Fondacha - Penyes Blanques - Fonteta de la Tiaxina

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Kör väg A-141 från Pedreguer mot Alcalalia/Alcanalia förbi Llosa de Camacho ca 7 km tills Du hittar en skylt "Casa Nepal" på vänster sida. Följ denna smala asfalterade väg ca 800 m tills Du kommer till en bro och hittar en gul-vit ledmarkering. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 13,8 km/4t21min

Promenera längs vägen tills Du hittar en vägvisare som pekar till höger mot "Casa Nepal" (3min) (340 m). När grusvägen mot Nepals hus delar sig (9min) (330 m), gå till höger igen. I nästa korsning (17 min) (300 m) ta asfaltvägen till höger. Vägen förändras till en grusväg (22min) som smalnar av till en stig (27min). Stigen svänger till höger längs olivlundarnas kant och sluttar sedan till en väg (31min) (270 m). Gå till vänster och sväng strax efter tvärt till höger.

Den första delen av leden följer Llosas klyfta längs Beniquasis sluttningar. Sluttningarna är fårade av terassodlingar. Du passerar vingårdar, mandel- och olivlundar och några fruktodlingar. Byn som syns nere är Llosa de Camacho. Terassoldingarna är omgiven av Muntanya Grands berghällar på höger hand.

Vägen leder till en mandellund (50min) (260 m). Den gräsbevuxna vägen går genom lunden och smalnar av till en stig efter en högerkurva. När stigen delar sig (1t05min) (205 m) gå uppåt till höger. Håll till höger även när stigen delar sig nästa gång (1t08min). Du promenerar mot en bergvägg med grottor.

Den rymliga Ocaives grotta (Cova d'Ocaive) (1t15min) (265 m) erbjuder en trevlig rastplats. Vid grottan hittar Du flera vägvisare. Följ vägvisaren mot Aixas källa (Font d'Aixa). Snart hittar Du en stig som går till vänster (1t19min) (295 m). Du kan ta en avstickare till ruiner av Ocaives fästning (Castell d'Ocaive) som Du ser på stigens ända. Leden fortsätter rakt fram mot Monte Grand.

När stigen delar sig (1t23min), gå neråt till vänster. Passera vägvisaren mot Pouet på höger sida (1t30min) (280 m). Ca fem minuter senare hittar Du vägvisarna mot Aixas och Ombretas källor. Börja stigningen mot Aixas källa längs stigen som leder till höger.

Efter en jobbig stigning kan Du hämta vatten av en brunn (1t52min) (355 m). Lite längre fram hittar Du en husruin. Strunta i stigen som går  till vänster snart efter ruinen, och fortsätt uppåt. När stigen delar sig (1t58min) (390 m), gå till vänster. Promenera längs olivlundarnas kant rakt fram tills Du kommer till en väg (2t08min) (370 m). Sväng av uppåt till höger, men undvik vägen som går till höger lite senare. Sväng av till höger först när Du kommer till en betongväg (2t13min) (340 m). Från vägens högra sida viker en stig av med vägvisaren mot Aixas källa (2t17min) (330 m).

Stigen tar Dig neråt längs Muntanya Grands sluttning, svagt i början men senare brant. När Du kommer till en grusväg (2t44min) (205 m), fortsätt neråt till höger. Vägen svänger till vänster framför ett hus och går ihop med en annan väg (2t47min) (180 m) som Du följer till höger.

Vägen tar slut vid en vägvisare (2t51min) (190 m) som pekar till en stig mot Aixas fästning (Castellet d'Aixa). Följ gul-vita markeringarna, som leder Dig till Barranc de Fondacha. När stigen delar sig första gången, gå till vänster, och när den delar sig igen, gå till höger. Stigen svänger tvärt till höger. Vik av till vänster strax efter kurvan. Stigen delar sig omedelbart därefter. Håll till vänster (3t03min) (220 m). Nu blir stigningen brantare. Strunta i alla stigarna som går neråt.

Vid Penyes Blanques' bergväggar (3t25min) (450 m) lönar det sig att ta en liten paus innan Du fortsätter stigningen mellan stenblock. När Du kommer till toppen (470 m) sväng neråt till höger. Snart börjar stigen gå uppåt igen till en liten glänta (515 m) (3t45min). På höger sida ser Du en tall med en gul-vit markering på stammen. Vid tallen börjar en stig som går neråt till vänster. Stigen är väl markerad. Söderut syns byn Lliber. 

När Du kommer till terassodlingar (3t55min)(440 m), sväng av till höger. Var noga med att inte ta stigen till vänster mot Solana Parks hus. Stigen svänger först till höger och sedan till vänster. Efter Du har passerat en husruin på vänster sida, sväng av uppåt till vänster (4t05min). Du går över bergskammen (4t08min)(460 m) och hittar en stenhöga vid vilken Du går till höger. Du kommer till en grusväg (4t14min) (440 m). Utsikten längs Llosas klyfta räcker till havet. På höger sida av klyftan reser sig Montes de Beniquasi. Grusvägen leder till den redan bekanta asfaltvägen. Återvänd tillbaka till början av leden (4t21min) (370 m).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss