Anpassad sökning

Penyagolosa

Leden runt Penyagolosa

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Köranvisning: Kör längs CV-170 till Vistabella. I Vistabella hittar Du skyltar mot Sant Joan de Penyagolosa. Kör ca 8 km till klostret, som har en restaurang och erbjuder nattlogi. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 15km/4t37min

Klättra från klostrets gård (1275 m) längs stentrappor till sluttningen och fortsätt uppåt tills Du hittar en bred stig med en gul-vit markering kantad av tallar (1285 m). Följ stigen till höger. Du går förbi en campingsplats (6min) (1305 m) och kommer till en korsning av stigar (20min) (1405 m). Fortsätt rakt fram.

Du vandrar uppåt längs naturen bildade stentrappor. Bakåt öppnar sig en vid utsikt mot dalen. På höger sida reser sig bergväggar av Teixeras klyfta. 

När stigen delar sig vid en stenhöga (37min) (1470 m), ska Du hålla till höger. Stigen dyker in i tallskogen med gamla, grova träd.

Vid Cambretas källa (Font de la Cambreta) (45min) (1470 m), sväng till höger, promenera förbi vattenrännan och fortsätt uppåt snett till vänster till en stig. När Du kommer till Cambretas öppning (52min) (1510 m) sväng till höger och klättra ett tag utan stig tills Du kommer till ett stup. Framför dig öppnar sig en bergutsikt. När Du tittar nedåt ser Du en kärrväg. Gå till denna kärrväg genom att ta stigen som ligger bakom Dig, några meter nedtill av sluttningen. Stigen svänger ner till vänster och ansluter sig till en kärrväg (55min) (1525 m) som Du följer till vänster mot ett hus. Håll Dig på höger sida av huset. Framför Dig reser sig Penyagolosas topp. Du kommer till en korsning (59min) (1520 m) där Du svänger av till höger.

När kärrvägen svänger tvärt neråt till höger (1t02min) (1505 m), ta stigen som går till vänster och delar sig nästan omedelbart. Gå inte uppåt till vänster längs den tydligare stigen, utan ta neråt till höger till stigen som börjar löpa parellel med vägen. Den branta stigen sluttar ner till klyftan (1t19min) (1385 m). Korsa inte klyftan, utan vik av till höger till stigen som följer klyftans högra kant.

När Du kommer till en kärrväg (1t21min) (1375 m) sväng av till vänster. På höger sida ser Du snart fina bergväggar. Håll ett öga på vägens vänstra sida efter en snäv vänsterkurva (1t25min) (1395 m). Ca 30 m efter kurvan hittar Du en stig som Du följer uppåt.

Nu börjar det magnifikaste avsnittet av leden. Landskapet är präglat av berg. På vänster sida reser sig Penyagolosas bergväggar och toppar. Former av de lodräta bergväggar varierar från pelare till breda plattar. Stigen är lätt att gå på. I vissa ställen är den kantad av enbuskar.

Stigen tar slut vid en kärrväg (2t45min) (1300 m). Nere i dalen sköns Vistabella. Sväng av till vänster. Strunta i gul-vita markeringar som leder till stigar. Dessa stigar går till ingenstans eller återvänder tillbaka till vägen.

När Du kommer till en korsning (3t50min) (1490 m), sväng av till höger.

Vägen kommer till klostervägen (4t35min) (1270 m). Sväng av till vänster och återvänd till klostret (4t37min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss