Anpassad sökningSendero Morrón del Mediodia

Puerto de la Ragua - Morrón del Hornillo - Morrón Sanjuanero - Morrón del Mediodia - Cortijo de las Chorreras - Puerto de la Ragua

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Vik av från A-92 vid avfart nummer 312 mot Calahorra och Puerto de la Ragua. Fortsätt längs A-337 ca 17 km till Puerto de la Ragua. Vid byggnader och informationstavlor hittar Du parkeringsplatser. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 19km/6t23min

 

Gå över vägen och sväng till vänster till kanten av barrskogen (2040 m). Du hittar ingen tydlig stig eller väg,  men kan se att människor har vandrat längs sluttningen. Efter att ha gått ca fem minuter uppåt hittar Du en stig. När tallarna och stigen tar slut, fortsätt  fortfarande uppåt längs sluttningen som är lätt att gå på. Nere ser Du Puerto de la Raguas stuga. Leden till Morrón del Hornillos kam är markerad med betongstolpar. När Du anländer till kammen, ska Du svänga till höger och vandra längs kammen till Morrón del Hornillos topp, där Du hittar en betongstolpe och en tydlig stig (1t) (2375 m).

Fortsätt mot Morrón Sanjuaneros topp som reser sig framför Dig. Stigen sluttar ner till en fåra och stiger sedan uppåt markerad med betongstolpar till Morrón Sanjuaneros topp (1t35min) (2610 m). Utsikten domineras av Chullo och Morrón del Mediodia. På norra sidan av dalen ser Du Sierra de Bazas naturpark.

Fortsätt från toppen längs kammen till höger svagt neråt. En smal stig som är lätt att gå på löper längs kammen. Stigen sänker sig först (1t50min) och börjar sedan stiga mot Mórron del Mediodias topp. Under vandring uppåt följer Du igen betongstolpar. På toppen (2t22min) (2755 m) öppanr sig en storartad utsikt mot Mulhacén. Bakom Dig ser Du Almerias högsta toppar. Snett framåt till höger skönjs en kärrväg längs vilken Du ska återvända senare. I dalen syns Aldeire och La Calahorra, som är lätt att känna igen genom ett mäktigt slott.

Fortsätt längs Mediodias kamm neråt. Leden är kantad av stora stenblock. Du går förbi en klyfta som sluttar ner till vänster (3t08min) (2425 m). På motsatta sluttning syns en trevlig stig. Bry Dig inte om denna stig som leder till Válor utan fortsätt längs kammen svagt neråt. Leden korsar en bäck (3t33min) (2345 m) och direkt efter en annan bäck . Stigen löper ett tag genom en mossmark och svänger sedan till höger. Du börjar följa en klyfta med branta sluttningar. När Du ser på motsatta sluttning en bred kal linje som förhindrar skogsbränder att breda sig ut (3t50min) (2265 m), ska Du gå ner mot linjen längs sluttningen. 

Vid foten av linjen hittar Du en kärrväg med röd-vita markeringar (4t03min) (2095 m). Sväng av till höger. Denna vackra kärrväg är omgiven av höga berg. Du korsar några bäckar innan leden börjar följa tallskogen på vänster sida (4t13min) (2045 m). På våren flyter vatten på vägens högra sida. Troligen hittar Du koar innan Du passerar en djurhägn på ledens vänstra sida. Du korsar igen en bäck och hittar ca 10 minuter därefter en stig med en röd-vita markering på höger sida (4t42min) (1970 m).

Följ denna stig, som korsar tre klyftor och går förbi en fin bergsformation innan Du kommer fram till Cortijo de las Chorreras (4t57min) (1940 m). Vid stugan ser Du flera vägvisare. Fortsätt längs stigen rakt fram mot Puerto de la Ragua enligt vägvisaren. Du korsar igen några bäckar och går förbi ett vattenfall. Den svagt uppstigande leden börjar följa kanten av äldre tallskogen, korsar en klyfta (5t20min) (2015 m) och dyker in i tallskogen. Stigen zickzackar brant uppåt . När tallskogen tar slut, öppnar sig en fin bergutsikt till Sierra Nevadas norra sluttningar och klyftor (5t28min) (2065 m).

Stigen kommer fram till en kärrväg (5t44min) (2160 m). Sväng av uppåt till höger. Efter ca fem minuter vägleder en vit-röda markering Dig till en stig som viker av till vänster (5t49min) (2200 m). Stigen går uppåt ett tag och börjar sedan gå neråt mot en klyfta som Du ser på höger sida. När Du når botten av klyftan (6t07min) (2130 m), svänger stigen till vänster och följer klyftan till en kärrväg (6t14min) (2095 m). På vänster hand syns Puerto de la Raguas stuga, dit kärrvägen leder (6t23min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss