Anpassad sökning

Sendero Barranco de la Osa

Cortijos del Nacimiento - Nacimiento del Río Castril - Barranco de la Osa - Cortijo de la Puerta - Cortijos del Nacimiento

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Kör väg A-326 från Castril mot Huéscar ca 4 km och sväng av till vänster mot "Parque Natural Sierra de Castril" och "Nacimiento del Río". Denna smala asfalterade väg viker av mellan kilometerstolparna K28 och K29. När vägen ca 400 meter längre fram delar sig, håll till höger. 1,3 km från vägskälet blir vägen till en grusväg. Efter 10,7 km tar vägen slut vid Nacimiento del Río. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 8,5km/3t

Vid parkeringsplatsen hittar Du en informationstavla (1170 m). Ta stigen som börjar vid talvan och löper på vänster sidan av en pipeline. När stigen delar sig vid en trästolpe med en vit pil (6min) (1200 m), fortsätt till vänster enligt pilen. Stigen kommer fram till en å (11min) (1190 m). Håll till åns högra sida. När stigen delar sig nästa gång, ska Du gå igen till vänster (16min) (1205 m).

En vattenkanal börjar följa leden, först på stigens högra sida (18min) (1205 m) och sedan på dess vänstra sida. Du passerar en damm som ligger på vänster hand (23min) 1210 m). Stigen fortsätter svagt uppåt ca fyra minuter till, innan den börjar stiga brantare mot ån Castrils födelseort. Mäktiga vattenfall som rinner ut från berget erbjuder en storartad utsikt (36min) (1255 m).

Ca 10 meter till höger från "Nacimiento del Río Castrils" informationstavla hittar Du en stig som är markerad med stenhögar. Stigen löper i serpentiner uppåt. Högre upp öppnar sig en vacker utsikt över älvdalen . Bry Dig inte om en röd pil på ett stenblock (45min) (1305 m), utan följ stigen som svänger till höger. Efter en minuts promenad passerar Du en husruin. Leden går längs klyftans högra sida och korsar åns fåra (1t) (1320 m). Uppåt till höger ser Du intressanta bergsformationer. När stigen delar sig (1t06min) (1360 m), ska Du fortsätta neråt till vänster längs stigen som går mellan två stenhögar och korsar åns fåra. 

Snart svänger stigen till höger (1t09min) (1350 m)och Du börjar klättra längs stentrappor. Du passerar en gråtta som ligger på höger sida (1t14min) (1375 m) och fortsätter längs trappor mot toppen av klippan (1t17min) (1400 m). I maj 2007 var en del av trapporna rasad och dom tog slut ca 10 meter före toppen. Om trapporna inte går hela vägen till toppen, återvänd tillbaka. 

Fortsätt från toppen längs en stenig klyfta uppåt. På våren stora vattenpussar saktar farten. Håll till klyftans högra sida där Du hittar en gräsbevuxen stig efter nårgra minuter (1t20min) (1420 m). Stigen svänger till vänster och går över klyftan (1t21min) (1420 m). På motsatta sluttning löper stigen i zickzack-mönster brant uppåt. Från kammen (1t34min) (1520 m) sänker sig stigen till en annan klyfta (1t40min) (1490 m) och stiger sedan längs den motsatta sluttningen till en annan kam (1t44min) (1515 m). Du korsar en klyfta till (1t50min) (1480 m) och stiger sedan till en kam igen (2t01min) (1535 m). Från denna kam ska Du vandra neråt mot Cortijo de la Puertas stenstuga. Följ taggtrådsstängseln neråt till höger, och fortsätt genom ett gräsfält nedanför stugan. Framför Dig reser sig en grå bergvägg, i vars vänstra ände hittar Du en gräsbevuxen stig (2t09min) (1470 m), som svänger snävt till vänster och korsar en bergkam. Var noga med att inte fortsätta längs stigarna som går uppåt längs kammen. 

Efter att ha korsat kammen håller stigen sig på samma höjd några minuter, men blir sedan jättebrant  (2t13min) (1465 m). Denna äldre stig som är bildad i zickzack-mönster är ändå lätt att gå på. Efter det branta avsnittet (2t29min) (1340 m) sluttar stigen svagt neråt till en kärrväg (2t44min) (1205 m). Följ denna väg ca 15 meter till vänster och vik av till höger till en stig. Stigen tar Dig över en bro (2t46min) (1200 m) till den för Dig redan bekanta stigen, som Du fortsätter till höger tillbaka till början av leden (3t).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss