Anpassad sökning

Vandringsleden till Picu El Paisanu i Sierra del Cuera

Alevia - Mina del Pilar - La Braña - La Pipa - Picu El Paisanu - La Escalá - Alevia
Topwalks

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Kör väg AS-114 till Panes, där Du viker av till en smalare asfaltväg mot Alevia vid bron över ån Deva-Cares. Direkt därefter ska Du svänga av till vänster till PB-2 mot "Alevia". Fortsätt längs denna väg uppåt ca 3 km till Alevia. Vid byns ingång hittar Du en vägvisare och en informationstavla med upplysning om leden. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 14,1km/4t15min

Följ vägvisaren "PR AS191, Picu el Paisanu" (310 m) och gul-vita markeringar längs asfaltvägen till byns övre del. Vid de sista hus hittar Du en vägvisare (5min) (345 m) och fortsätter uppåt längs en betongväg. Bakåt öppnar sig en trevlig utsikt mot byn och dalen. Efter att ha passerat en vägvisare till, förändras vägen till en kärrväg (23min) (530 m), som Du följer rakt fram.

Så småningom svänger vägen till vänster med fina utsikter, först mot havet (27min) (545 m), sedan mot en by och äntligen över hela dalen med byar och havsvikar. Bry Dig inte om sidovägen till höger (43min) (465 m). Huvudvägen stiger från svackan till Pilars gruva (56min) (570 m). Utsikten från ruinerna är fantastik.

Lite längre fram kommer Du till en korsning (58min) (575 m), där Du svänger av till höger. Den vackra, gräsbevuxna kärrvägen är kantad av traditionella gärdgårdar byggd av gråa stenar.  Stora hjordar av hästar och boskap rör sig runt i det böljande landskapet. När Du kommer till en glänta (1t10min) (605 m) där vägen ser ut att ta slut, sväng vid hörnet av stenbygnaden till höger och fortsätt längs vägen. Snart börjar Du följa en vacker stenmur och ser en stuga uppe på backen. Vägen fjärmar sig från stugan, men svänger senare snävt till vänster i riktning mot stugan.

När Du kommer till ett vägskäl (1t19min) (630 m), gå uppåt till vänster för att besöka stugan, vid vilken (1t27min) (700 m) öppnar sig en fantastik utsikt mot havet, Picu El Paisuanu och Picos de Europa. Nedanför Picos de Europas toppar reser sig lägre berg från dalgången.  Stugan är omgiven av en vacker grässlätt.

Återvänd från stugan till vägskälet och ta av neråt till vänster i riktning mot informationstavlan som syns framför Dig. Vid tavalan tar vägen slut (1t37min) (620 m). Följ vägvisaren mot "Picu el Paisanu" till höger till en otydlig stig med gul-vita markeringar. Det är lite svårt att följa markeringarna men försök att hålla reda på dem ändå.

När stigen delar sig vid en husruin (1t39min) (635 m), gå till vänster. Nästan omedelbart ska Du svänga till höger genom en öppning i stenmuren. Stigen leder till en vägvisare som pekar uppåt till vänster (1t57min) (685 m). Klättra uppåt längs den gräsbevuxna och branta sluttningen snett till vänster. Högre upp hittar Du en stig som zickzackar sig till toppen av Picu El Paisanu. På denna spetsiga topp (2t15min) (805 m) hittar Du ett litet kapell och en minnesplatta över emigranter som flyttade till Amerika sedan 1492. Utsikten är vidsträckt. Tittar Du mot havet ser Du nere en lång rad gråa kullar innan blicken når kusten med sina sandklädda strander. I riktning mot Picos de Europa syns byn Llonín. Sierra del Cuera sträcker sig ut till västen.

Återvänd till korsningen nära Pilars gruva (3t20min) (575 m) och håll till höger. Alltså sväng inte av till vänster mot gruvan. Kärrvägen svänger först till höger svagt uppåt och sänker sig sedan till en gring (3t25min) (570 m). Gå genom grinden till en stig med en gul-vit markering. Den branta stigen zickzackar sig neråt i riktning mot dalen. Senare svänger den till vänster (3t32min) (515 m) och slutter svagt neråt. På vissa ställen är den smala stigen ganska otydlig. Efter att ha gått genom en grind blir den bredare (3t56min) (430 m) och ansluter sig till en kärrväg (3t58min) (420 m). Vik av uppåt till vänster och direkt efter till höger enligt den gul-vita markeringen. Du kommer till den redan bekanta kärrvägen (4t08min) (365 m) som Du följer till höger tillbaka till början av leden (4t15min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss