Anpassad sökning

Vandringsleden i Somiedos naturpark

Puerto de San Lorenzo - Piedraxueves - Collado del Juego la Pola - Peña Arcecha - Braña la Corra - Peña Negra - La Sedernia - Puerto de San Lorenzo
Topwalks

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Kör väg AS-265 som löper mellan Riera de Somiedo och San Martin till Puerto de San Lorenzo som ligger mellan kilometerstolparna 11 och 12. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 22km/4t50min

Från Puerto de San Lorenzo (1350 m) ska du ta kärrvägen med gul-vita och röd-vita markeringar mot söder. Kantad av betesmarker stiger vägen uppåt och svänger sedan till höger till lövskogen (13min) (1420 m).

Från skogen fortsätter vägen till betesmarker av Piedraxueves (30min) (1505 m), där du hittar hjordar av hästar och nötboskap. Markeringar och milstenar i Romersk stil visar vägen genom betesmarker uppåt över en bäck till passet av El Juego la Pola (1t03min) (1620 m) med en vidsträckt utsikt mot de omgivande bergen.

Snart kommer du till Peña Arcechas milsten (1t07min) (1625 m), där vägen delar sig. Håll till höger. Vägen sluttar ner till stugorna av Braña de la Corra (1t13min) (1575 m). Efter stugorna vandrar du svagt neråt mot bergen Peña Negra i ett landskap med talrika bergskedjor. Under vandrigen promenerar du en liten bit längs den stenbelagta Romerska vägen. Ursprungligen var hela vägen stenbelagt.

Efter en grind (1t26min) (1535 m) syns byn Arbeyales nere i dalen. Vägen börjar stiga uppåt igen och leder genom björkskogen till en källa. Därefter svänger vägen till vänster och kommer till Peña Negras milsten (2t) (1630 m) med en utsikt mot bergen Peña Negra. Nu blir stigeningen lite brantare. Från La Sedernias milsten (2t10min) (1670 m) fortsätter vägen ca 15 minuter nästan på samma höjd ovanför Saliencias dal med en utsikt mot Cordal de la Mesa innan den börjar gå neråt. Återvänd från denna punkt på samma väg tillbaka till Puerto de San Lorenzo (4t50min), fastän vägen fortsätter ännu km till byn Torrestio i Leon.


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss