Anpassad sökning

Utflykt i Somiedos naturpark

Valle de Lago - Braña de Sousas - Puerto de Somiedo - Santa Maria del Puerto - Llamardal - Braña de Mumian - Coto de Buenamadre - Valle de Lago
Topwalks

English
Deutsch
Español
Suomi

Lederna

Framsidan

Växter

Ledkarta (ED50)

Profil

Ladda ned GPS-koordinaterna (WGS84, gpx)

Köranvisning: Kör väg AS-227 till Pola de Somiedo, där du svänger av till en smalare asfaltväg med kylten mot Valle de Lago. Efter 8 km kommer du till Valle de Lago. Fortsätt genom byn till en stor parkeringsplats. (Vägkarta)

Längd och tidåtgång: 24,5km/7t40min

Från parkeringsplatsen måste du promenera tillbaka till byns centrum, ca 10 minuter till restaurangen "Casa Cobrana" (1230 m), där du hittar en gul-vit markering i början av vägen, som viker av till vänster mot kyrkan.

Efter att ha korsat ån Valle (2min) (1220 m) svänger du av till vänster till en kärrväg med en gul-vit markering (3min) (1230 m). Senare visar markeringen vägen till höger (9min) (1260 m). Under vandringen genom betesmarker har du en trevlig utsikt mot Valle de Lago och högre upp mot dalgången med frodiga bokskogar på vägens högra sida. Vägen går förbi ett vattenfall och följer bäcken av Sousas till stugorna av Braña de Sousas (55min) (1455 m).

Fortsätt längs kärrvägen kantad av Peña La Franca. När du kommer till ett vägskäl (1t28min) (1665 m), ska du följa vägvisaren mot "Puerto del Somiedo" till höger. Så småningom förändras kärrvägen till en stig, som slingrar sig i ett storartad berglandskap. Senare högplatån av Sousas utbreder sig på höger hand.

Stigen svänger till vänster och kommer till en trästolpe med en pil till vänster (1t50min) (1700 m). Följ pilen till vattenfallets högra sida. Nu mste du följa noga de gul-vita markeringarna och trästolparna som visar vägen längs sluttningen uppåt, genom en grind till passet av Los Michos (2t20min) (1835 m). Utsikten över Salgadas dal och mot de Kantabriska Bergen är härlig.

Från passet ska du följa vägvisaren mot "Santa Maria del Puerto" till höger. Snart delar sig stigen. Båda riktningarna har en gul-vit markering och du kan gå antingen till vänster eller till höger. Stigarna löper nära varandra till passet av Pultracón (2t53min) (1780), där du hittar en informationstavla som berättar att det tar 45 minuter till Santa Maria del Puerto. Senare förändras stigen till en kärrväg som sluttar genom betesmarkerna ner till Santa Maria del Puerto (3t40min) (1490 m). Från byn ska du promenera ca 30 meter längs asfaltvägen till höger till en vägvisare mot "Ruta La Escrita". Om du vill, kan du promenera längs asfaltvägen fram till Llamardal, men kärrvägen, som senare blir en stig, är kortare, eftersom asfaltvägen gör en vid vänsterkurva. Från stigen har du en trevlig utsikt mot byn Peral.

Stigen kommer tillbaka till asfaltvägen (4t20min) (1305 m), som du följer till höger. När du hittar en skylt mot "Llamardal" och en gul-vit markering på höger sida (4t30min) (1225 m), promenera längs den smala asfaltvägen genom byn Llamardal tills en kärrväg med en gul-vit markering viker av till vänster (4t40min) (1285 m). Lite senare följer du markeringen till vänster till en stig (4t42min) (1295 m). Stigen löper uppåt till en kam (5t08min) (1410 m). Från kammen öppnar sig en utsikt mot de 22 stugorna av Braña de Mumian (5t08min) (1410 m). Stigen fortsätter längs svackans högra sida ovanför stugorna till en kärrväg (5t18min) (1420 m). Följ vägen till höger till en källa och från källan till vänster. Vägen korsar passet av Fondera (5t25min) (1435 m), går förbi en källa (5t33min) (1385 m) och fortsätter genom bokskogen med en trevlig utsikt mot byn Urria innan den kommer till byn Coto de Buenamadre (6t23min) (1020 m).

Promenera till nedre delen av byn (6t30min) (990 m), där du tar asfaltvägen till höger.Lite senare ska du svänga av till höger till en kärrväg (6t34min) (970 m). Strunta i vägen som viker av till vänter efter en minut. Vägen korsar ån Sousas (7t06min) (1060 m). När vägen svänger snävt till vänster (7t19min) (1130 m), måste du vara försiktig att du inte fortsätter från kurvan rakt fram till en annan kärrväg. Nu blir stigningen brantare. Närä byn Valle de Lago (7t35min) (1225 m), ska du ta av till vänster till en stig, som tar dig till Valles bassäng (7t38min) (1200 m), där du tar kärrvägen tillbaka till byn (7t40min).


Copyright © LogosNet S.L. Kontakta oss